Thứ Sáu, 29 tháng 12, 2017

Decom -Recom apk
Đầu tiên dùng Xplorer để lấy các apk Root/system/app -> miui.apk +miuisystem.apk Root/system/framework -> framework-res.apk Root/system/framework/framework-ext-res -> framework-ext-res.apk Root/system/priv-app/MiuiSystemUI -> MiuiSystemUI.apk ,nếu mod apk khác thì lấy mục khác ở priv-app Vào apktool X import 4 file đầu và decom all file cuối chọn thư mục đã decom ra và recom.

Video hướng dẫn
Điều hành viên

Bánh Xe Miui

Blogger Cộng Đồng Mod MIUI Việt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Liên Hệ

Blog: Cộng Đồng Mod MIUI Việt
Điều hành viên: Bánh Xe
Công tác viên: Nguyễn Ngọc

Tổng số lượt xem trang

Chủ đề nỗi bật trong tuần

Người đóng góp cho blog