Thứ Bảy, 30 tháng 12, 2017

Hướng dẫn mở frame cho MIUI


MIUI 8

Miui 8 mở framework-res.apk sẽ bị treo nên sẽ mở bằng theme , khuyên mở từ ( 25-35 dip, vì lớn hơn sẽ bị đè fb)
- Tải file mẫu về DOWNLOAD  mình có làm sẵn 3 1 số file như 25,30,35 ae có thể flash thẳng
Nếu không có sẳn dip ae cần thì
- Dùng xplorer bung file mẫu bằng cách copy 3 file trong zip ra ngoài
- Đổi số trong đó thành số mình muốn, rồi bỏ .zip copy ngược vào và flash.
Video Mẫu  https://www.youtube.com/watch?v=RyCR1V9MpUI

MIUI 9  

Đối với MIUI 9 bạn có thể mở framework-res.apk bằng cách decom apk
- vào value/dimen -> status_bar_height sửa số
- vào value-xxhdpi-v4/dimen->  status_bar_height sửa số
-lưu và recom, sign tay bằng xplorer -> mở apk như zip cả gốc và mod ->  chép đè meta và android.xml từ gốc vào mod.
- bỏ framework-res.apk vào file flash theo đúng đường dẫn và flash.

FILE FLASH : DOWNLOAD


Điều hành viên

Bánh Xe Miui

Blogger Cộng Đồng Mod MIUI Việt

1 nhận xét:

Liên Hệ

Blog: Cộng Đồng Mod MIUI Việt
Điều hành viên: Bánh Xe
Công tác viên: Nguyễn Ngọc

Tổng số lượt xem trang

Chủ đề nỗi bật trong tuần

Người đóng góp cho blog