Chủ Nhật, 31 tháng 12, 2017

Nhận biết code chức năng và cách mod stt3


Decom MiuiSystemUI.apk
Vào res/layout -> status_bar_simple.xml


Trên là code chức năng
Cách mod khi dùng tút

- Trong tút sẽ có hướng dẫn đặt code chức năng clock , thông báo, rung, pin , sóng vào đâu
- Bạn chỉ việc cắt code chức năng đặt vào đúng vị trí đã ghi trong tút ( Lưu ý : cắt chứ k copy và thay thế vào vị trí đã hướng dẫn trong tút )
- Lưu ý khi cắt rungthì mang theo cả code mẹ tức là dòng
<com.android.systemui.statusbar.phone.StatusBarIcons
      RUNG
</com.android.systemui.statusbar.phone.StatusBarIcons>
- Sau khi cắt hết code chức năng qua, bên xml gốc sẽ chỉ còn những dòng đầu đến

<com.android.systemui.statusbar.phone.SimpleStatusBar ...
<com.android.systemui.statusbar.phone.BatteryIndicator...
 <RelativeLayout android:id="@id/icons"....

( Trống vì đã cắt code )

<TextView android:textAppearance="@style/TextAppearance.StatusBar.PhoneTicker"
</RelativeLayout>
</com.android.systemui.statusbar.phone.SimpleStatusBar>

Tiếp theo bạn copy toàn bộ code trong tút đặt vào vị trí trống bên xml gốc dưới  code
 <RelativeLayout android:id="@id/icons"....

#Chú ý : khi muốn ẩn 1 cái gì đó thì cho android:layout_width và android:layout_height về 0.0dip không được xóa bất kì 1 code nào

android:layout_width="0.0dip"


Vậy là xong phần code,lưu
chép toàn bộ file trong tút vào đúng vị trí như tút hướng dẫn
Recom
Sign
Chép đè vào UI gốc resetUI và hưởng thụ hậu quả
Trước khi chép thì phải backup UI đề phòng fc, cách backup : Link

Điều hành viên

Bánh Xe Miui

Blogger Cộng Đồng Mod MIUI Việt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Liên Hệ

Blog: Cộng Đồng Mod MIUI Việt
Điều hành viên: Bánh Xe
Công tác viên: Nguyễn Ngọc

Tổng số lượt xem trang

Chủ đề nỗi bật trong tuần

Người đóng góp cho blog