Thứ Tư, 7 tháng 2, 2018

Hướng dẫn thêm font chữ và số cho MIUI

Hii.. Chào các bạn, mình là N9 MIUI !


Hôm nay hướng dẫn các bạn thêm font chữ và số yêu thích ( thích font nào thay font đó )
**** Chuẩn bị:

1. Tìm theo font.xml đường dẫn system/etc/

2. font: n9miui.ttf ( tên font bạn muốn đặc như thế nào cũng được )

**** Các bước cơ bản:Bước 1: BACKUP: bạn coppy file font.xml từ trong system/etc ra thẻ nhớ (sao lưu một bản)  lo xa vô cùng ~))Bước 2: THÊM CODE NÀY NÀY:

<family name="n9miui">
<font weight="400" style="normal">n9miui.ttf</font>
</family>
 
vào trước </familyset> ( code cuối cùng ấy )
Bước 3: LƯU LẠI VÀ SET QUYỀN  644


Bước 4: CHÉP FONT VÀO

bạn bỏ font n9miui.ttf vào system/font
##### Thao tác ví dụ thực tế:
bây giờ bạn muốn thay font chỗ nào và con số nào vào thì bạn chỉ cần thêm code:

android:fontFamily="n9miui"


Đặt trên code đó


Ví dụ thêm font trên code chữ bình thường

 <Textview android:text="Nguyễn Ngọc"
android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content"
android:fontFamily="n9miui" >


Ví dụ thêm font trên code đồng hồ số gốc


 <com.android.systemui.statusbar.policy.Clock  android:textAppearance="@style/TextAppearance.StatusBar.Clock" android:textColor="#ffffffff" android:gravity="center" android:id="@id/clock" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="fill_parent"
android:singleLine="true"
android:fontFamily="n9miui" />Điều hành viên

Bánh Xe Miui

Blogger Cộng Đồng Mod MIUI Việt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Liên Hệ

Blog: Cộng Đồng Mod MIUI Việt
Điều hành viên: Bánh Xe
Công tác viên: Nguyễn Ngọc

Tổng số lượt xem trang

Chủ đề nỗi bật trong tuần

Người đóng góp cho blog