Thứ Ba, 13 tháng 2, 2018

Xoay ngang màn hình ở màn hình khoá (lock screen)


Kích hoạt chế độ xoay ngang màn hình ở màn hình khoá (lock screen)
Thêm dòng sau vào build.prop
lockscreen.rot_override=1

Tks Nguyễn Trường


Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Điều hành viên

Bánh Xe Miui

Blogger Cộng Đồng Mod MIUI Việt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Liên Hệ

Blog: Cộng Đồng Mod MIUI Việt
Điều hành viên: Bánh Xe
Công tác viên: Nguyễn Ngọc

Tổng số lượt xem trang

Chủ đề nỗi bật trong tuần

Người đóng góp cho blog